กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกมาหลายวันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:02:17
 
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกมาหลายวันแล้ว_นางสมใจ คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS