กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเย็นสบาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:05:57
 
บ.ทุ่งต่าง ม.13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเย็นสบาย_นายสมจิตต์ คืนมาเมือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS