FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บึงต้นชน ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 23 ส.ค. 2558 11:10:36
 
บ.บึงต้นชน ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อนอบอ้าว_นายบุญยง รอดมา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel