FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะปงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 23 ส.ค. 2558 11:49:50
 
บ.ตะปงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายบุญช่วย เขานุกูล
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel