กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้างข้าว ม.4 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆในช่วงเช้าที่ผ่านมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:48:28
 
บ.ห้างข้าว ม.4 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆในช่วงเช้าที่ผ่านมา_นายนิราช ภานุรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS