กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเลา ม.1 ต.ชนเเดน อ.สองเเคว จ.น่าน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:53:40
 
บ.ห้วยเลา ม.1 ต.ชนเเดน อ.สองเเคว จ.น่าน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายไสว คำดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS