กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองปลาสร้อย ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำเเพงเพชร_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:50:15
 
บ.คลองปลาสร้อย ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำเเพงเพชร_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นางสาวพรทิพย์ ปัญญามิ่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS