กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไพรสวรรค์ ม.1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:18:32
 
บ.ไพรสวรรค์ ม.1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_นายมานะ โพธิ์ทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS