กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากหมาก ม.2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:14:13
 
บ.ปากหมาก ม.2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายอำนาจ ชูมี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS