FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 29 ส.ค. 2558 17:30:01
 
บ.คลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายสมบัติ ช่วยยก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel