FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุพราหมณ์ ม.3 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 30 ส.ค. 2558 10:07:31
 
บ.บุพราหมณ์ ม.3 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายสมหมาย คงครบุรี

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel