FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

วันที่ 30 ส.ค. 2558 10:30:03
 
บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายประเสริฐ คำเพ็ง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel