กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศดีไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:25:09
 
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศดีไม่มีฝน_นายบุญสม นาเวียง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS