กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พญาบน ม.1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน และมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:55:24
 
บ.พญาบน ม.1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน และมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายเสวย สร้อยเงิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS