กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบขาม ม.1 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:05:59
 
บ.สบขาม ม.1 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส_นายอรรถพล บุญเทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS