กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สรวย ม.5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:43:59
 
บ.แม่สรวย ม.5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายบุญหลง ชุมภู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS