FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตามูล ม.1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา 2 วันแล้ว

วันที่ 10 ก.ย. 2558 19:25:21
 
บ.ตามูล ม.1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา 2 วันแล้ว_นางสมบัติ ลาดทอง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel