FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองแบ่ง ม.4 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

วันที่ 11 ก.ย. 2558 10:56:03
 
บ.คลองแบ่ง ม.4 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._นายเด่น ห้อยพรมราช
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel