กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินดาษ ม.13 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:34:58
 
บ.หินดาษ ม.13 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายเสน่ห์ บุญมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS