FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่กะสี ม.9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น.-16.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44 ม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

วันที่ 13 ก.ย. 2558 16:55:15

บ.แม่กะสี ม.9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น.-16.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44 ม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel