กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่กะสี ม.9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น.-16.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44 ม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:55:15

บ.แม่กะสี ม.9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น.-16.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44 ม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS