กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:13:21
 
บ.ช้างเชื่อ ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆ_นายศุภโชค หมุนมิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS