กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:00:34

บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายมนต์ชัย ทองสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS