กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองไม้หอม ม.5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามีเฆมมาก สลับกับมีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:40:51

บ.หนองไม้หอม ม.5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามีเฆมมาก สลับกับมีแดดออก เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง นายประทีป โถเรศ


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS