กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับมีแดดอ่อน ๆ เป็นระยะ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:54:20

บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับมีแดดอ่อน ๆ เป็นระยะ ไม่มีฝนตก_นามนูญ เงินถม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS