กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จำปาวง ม.3 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. - 12.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:45:15

บ.จำปาวง ม.3 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. - 12.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายเฉลียว วงค์มา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS