กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในหาน ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 61 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอย ๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:23:15

บ.ในหาน ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 61 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอย ๆ ตลอดทั้งวัน_นายอวบ จำเริญสุข
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS