FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกต่อนื่อง ตั้งแต่ 07.00 น. - 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 170 มม.

วันที่ 16 ก.ย. 2558 14:47:35

บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกต่อนื่อง ตั้งแต่ 07.00 น. - 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 170 มม. เริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้ว_นางสุขี จันทร์คร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel