กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกต่อนื่อง ตั้งแต่ 07.00 น. - 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 170 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:47:35

บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกต่อนื่อง ตั้งแต่ 07.00 น. - 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 170 มม. เริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้ว_นางสุขี จันทร์คร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS