กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4(ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 175 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอย ๆ ตลอดทั้งคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:04:58

ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4(ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 175 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอย ๆ ตลอดทั้งคืน_นายลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS