กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เกริงกระเวีย ม.1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอย ๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:21:52

บ.เกริงกระเวีย ม.1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอย ๆ ตลอดทั้งวัน_นายอิฐ ภูมิคอนสาร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS