กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 17.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ ฝนยังคงตกต่อเนื่องทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:48:08

บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 17.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ ฝนยังคงตกต่อเนื่องทั้งวัน_นายลิขิต หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS