กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยายจั่น ม.2 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_เวลา 17.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอย ตกหนักเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:50:10

บ.ยายจั่น ม.2 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_เวลา 17.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ มีฝนตกปรอย ตกหนักเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน_นายพรสถิตย์ กุลรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS