กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่แม่เรวา ม.24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ฝนตกหนักเป็นบางช่วงตั้งแต่ 14.00 น. จนถึงเช้านี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:26:48

บ.ใหม่แม่เรวา ม.24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ฝนตกหนักเป็นบางช่วงตั้งแต่ 14.00 น. จนถึงเช้านี้_นายเสาร์ นาไพรวัลย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS