กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ฝนตกหนักเป็นบางช่วงตั้งแต่ 18.00 น. จนถึงเช้านี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:28:23

บ.สวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ฝนตกหนักเป็นบางช่วงตั้งแต่ 18.00 น. จนถึงเช้านี้_นายธีระศักดิ์ ทองกูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS