กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 145 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:11:53

บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 145 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ฝนหยุดตกแล้ว_นายทันวิทย์ เพ็ชรคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS