กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ้านเชี่ยวปง ม.3 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:28:30

บ.บ้านเชี่ยวปง ม.3 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออกแล้ว_นายจตุรนต์ มากแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS