กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับใต้ ม.6 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:18:03

บ.ซับใต้ ม.6 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นางคำมี จักรพล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS