กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยแห้ง ม.9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 11:00:40

บ.ห้วยแห้ง ม.9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายถนอม กอบจิตสะอาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS