กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:02:01

บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายพงศักดิ์ จันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS