กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะเคียนงาม ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. เช้านี้มีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อวาน-กลางคืนที่ผ่ามามีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:16:29

บ.ตะเคียนงาม ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. เช้านี้มีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อวาน-กลางคืนที่ผ่ามามีฝนตกหนัก_นายทศพร ศรีสวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS