กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกระสือ ม.7 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดออกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:21:42

บ.คลองกระสือ ม.7 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดออกแล้ว_นายสมัย วุฒิชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS