FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_เช้านี้เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแสงแดด

วันที่ 25 ก.ย. 2558 08:07:09

บ.ดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_เช้านี้เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแสงแดด_นายขจร ประเสริฐศรี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel