กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 170 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:12:10

บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 170 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน_นายณรงค์ เทพทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS