กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำพรม ม.4 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 09:32:16

บ.น้ำพรม ม.4 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายทนงศักดิ์ ปาพรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS