กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 18.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. เย็นนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:55:16

บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 18.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. เย็นนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้า_นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS