กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาแขม ม.3 ต.บุฝ้าย อ.ปะจันตคาม จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 19:28:37

บ.นาแขม ม.3 ต.บุฝ้าย อ.ปะจันตคาม จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายวิรัช แม่นปืน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS