กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลิพัง ม.1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 19:17:14

บ.ลิพัง ม.1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน_นายสุธรรม ชัยศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS