กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางคราม ม.4 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง_เวลา 19.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 19:20:45

บ.บางคราม ม.4 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง_เวลา 19.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน_นายสมศักดิ์ กำลังเกื้อ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS