กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน เกิดน้ำกัดเซาะถนน ทำให้รถสัญจรไม่สะดวก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 19:10:35

บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกทั้งวัน เกิดน้ำกัดเซาะถนน ทำให้รถสัญจรไม่สะดวก_นายพีระยศ โสพรรณ และนายจริต แสงทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS