กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่ามะกรูด ม.11 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:25:00

บ.ป่ามะกรูด ม.11 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก_นายสง่า เกตุจันทร์


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS