กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้านี้ยังคงตกปรอยๆอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:20:19

ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้านี้ยังคงตกปรอยๆอยู่_นายลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS